Proficon logo
Verksamhetsförbättring
Avdelare
  Halvcirkel  Hem
Avdelare
  Halvcirkel  Grupp- & individutveckling
Avdelare
  Halvcirkel  Kundbemötande
Avdelare
  Halvcirkel  Verksamhetsförbättring
Avdelare
  Halvcirkel  Kontakt
Avdelare

REFERENSER:

"Vi var jättenöjda generellt sett och skrattar gott åt varandra ibland när vi ser våra olika personlighetsstilar framträda. Riktigt bra jobb Helene!"
Jeanette, VD för Gewe Promotion AB

"… du ska ha ett tack själv för kursen, det var väldigt intressant och lärorikt."
Emil, deltagare från en kurs i Beteende och kommunikartion

"… jag blev positivt överraskad över hur intressant detta va, den tidigare "DISC" undersökningen vi gjorde hade inte alls samma kvalitet och va mer flummig och konstig.
Så en tumme upp för dig."
Magnus, deltagare från en kurs i Beteende och kommunikartion

"Innan jag började på arbetscoaching så trodde jag inte att det skulle kunna göra något för mig, att det var mer ett tidsfördriv. Jag blev glatt överraskad av all den hjälp jag fick med att förbättra mina möjligheter att få ett jobb samt att uppehålla motivationen att söka arbete. Jag kan varmt rekommendera Hélène."
Jenny Jones

"Grunden i coaching är att arbeta mot mål och att vara aktiv. Från att tidigare ha haft oklara mål, och därför tyckt att jobbsökandet varit oöverskåd-ligt omfattande, har jag fått lära mig att sätta mål – och delmål – och därför kunnat gå framåt i jobbsöknings-processen utan att fastna. Jag kände också att Hélène Karlsson, min coach fanns där hela tiden, både för att utmana och stödja mig."
Maria Kronberg


Grupp & individutveckling

Vi förstärker den processen genom:

  • Utbildning i beteende och kommunikation, lederskap, konflikthantering och kundservice
  • Coaching
  • Stöd till chefer
  • Ledar- & grupputveckling
  • Extended DISC – verktyg för att få förståelse för olika beteende- och kommunikationsstilar.

Utbildning i beteende och kommunkation

Syften med utbildningen är att få en ökad kommunikation och samarbete i gruppen.
Vi tar utgångspunkt ur självskattningsverktyget Extended DISC® som ger ett bra utgångsläge för att se vilket beteende jag själv har och hur jag kan utveckla det. Det ger en tydlig bild av vad som driver oss som individer och hur vi kan utvecklas. Verktyget lägger grund för en förbättrad kommunikation, ökar självinsikten och medvetandegör att kommunikationen måste anpassas till olika människor eftersom människor är olika. Mellan 75 % och 100% av deltagarna kan rekommendera kursen till andra.

TestCoaching

Coachens uppgift är att bygga medvetande, förstärka val och leda till förändring. Syftet är att frigöra din potential och maximera din prestation. Det är ditt önskade resultat och välmående som styr agendan.

Under coachingen så får du kontinuerlig och positiv feedback på både förhållningssätt och beteende.

Coachen belyser med hjälp av sina frågor din utvecklingspotential och dina valmöjligheter:

  • Vi tydliggör målen (vad vill du)
  • Förankrar i värden och värderingar (vad som är viktigt för dig)
  • Reducerar hinder (dina begränsande övertygelser)
  • Konkretiserar handlingsplanen (hur gör man)
  • Tar fram kraften att gå till handling
Beroende på vad du vill uppnå så kommer vi överens om hur många gånger och under hur lång period vi kommer att träffas för att du ska nå ett långsiktigt och bestående resultat.

Jag jobbar efter International Coaching Community's riktlinjer.
Läs mera om ICC på www.internationalcoachingcommunity.com


Beskrivning av ett kundcase:

Gewe Promotion AB är ett ägarlett företag. Under företagets höst-kickoff jobbade vi med en kommunikations- och beteendemodell för att få större förståelse för varandra och kunna hantera pressade situationer i vardagen bättre. Med Extended DISC gjorde alla medarbetare en enkät som sen resulterade i en kommunikations- & beteendeprofil. Med den som utgångspunkt jobbade vi i teamet med förståelse för mig själv och för andra och hur man kan anpassa sitt beteende i olika situationer.
ProficoN • Soldatvägen 7, 186 53 Vallentuna • Mobil: 076 - 225 75 40 • E-post: helene.karlsson@proficon.se • © 2011 BILDBITEN