Proficon logo
Verksamhetsförbättring
Avdelare
  Halvcirkel  Hem
Avdelare
  Halvcirkel  Grupp- & individutveckling
Avdelare
  Halvcirkel  Kundbemötande
Avdelare
  Halvcirkel  Verksamhetsförbättring
Avdelare
  Halvcirkel  Kontakt
Avdelare

Min CV:


Ladda ner pdf >

Bakgrund

Jag brinner för att få till lönsamma och bestående förändringar som är bra både för dina kunder, företaget och medarbetarna. Jag vill att du ska lyckas.

Jag har dokumenterad erfarenhet av framgångsrika förändringsprocesser både inom kundservice, reklamationshantering, försäljning och vid implementeringen av affärssystem som t ex SAP.

Min grundläggande filosofi är att kombinera affärsmässighet med vetskapen om att förändringar sker endast om människan vill. Lönsamhet är nödvändig för all verksamhet och den kan bara åstadkommas om man har sin kund i centrum. Bra kommunikation är grundläggande för att få människor att vilja vara med på förändringståget.

Erfarenhet

Min erfarenhet av förändringar började tidigt i livet. Som dotter till en bergsingenjör så tog pappas jobb oss till en ny plats vartannat år; från Kiruna i norr till Paris i söder, via små brukssamhällen i Dalarna och Göteborg.

Tidigt fick jag lära mig att det hänger på mig själv, det gäller att vara framåt men också öppen och lyhörd. En förändring är oftast positiv, den öppnar nya möjligheter men man lämnar också något bakom sig.

Med en fransk mor och en svensk far så lär man sig att det finns många olika sätt att se på saker. Bästa resultat får man om man lyssnar på olika aspekter och sen tar det bästa.

Det är sällan man har bästa lösningen själv utan den förädlas när man får en annan människas syn på frågeställningen. Det kräver dock att man vågar bli ifrågasatt och man får inte ha prestige i sina egna idéer.

Efter universitetsstudier i Uppsala, Internationell Ekonomi med inriktning på ekonomistyrning, som gav mig en civilekonomexamen, började jag jobba som ekonomiansvarig för ett mindre säljbolag med 8 anställda. Här grundlades min förståelse för ett företags ekonomi. Hur hänger intäkter och kostnader ihop. Hur blir det vinst, vilka produkter ska man satsa på, vilken säljare/montör var mest effektiv. Hur prioritera för att få ut bästa lönsamhet.

Från det lilla företaget så gick jag över till storföretaget, Posten, där jag sen stannade i 20 år. Här har jag jobbat bådes som, affärscontroller, säljare, försäljningschef och reklamationschef. Fokus har alltid legat på hur skapar vi nöjda kunder som vill köpa av oss som leverantör.

Jag är driven av att förbättra, öka lönsamhet och jobba smartare. De senaste tre åren har jag jobbat med att förändra och rationalisera inom reklamationshantering på Posten Logistik. Det vi gjorde på 100 personer 2007 görs nu av 40 personer från 1/1 2010. Vi centraliserade verksamheten från tre orter till en. Visserligen hade volymerna minskat med 25% men rationalisering om 60% krävde en översyn av arbetssätt och renodling av arbetsuppgifter.

Jag är bra på att se över arbetssätt och se vad som är möjligt att ta bort i administrativa processer, och få människor att göra förbättringarna. Förbättring är en mänsklig drivkraft samtidigt som förändring är "läskigt", "så här har vi alltid gjort varför lämna konfortzonen?" Under en förbättringsprocess så måste man se till att få med all personal på resan, de måste förstå varför men man måste också ibland vara beredd på att fatta obekväma beslut.

Under många år jobbade jag som säljare, försäljningschef, teamchef för innesäljarna och säljcoach. Under de här åren byggde vi upp avdelningarna. Innesäljargruppens arbetssätt förädlade vi från att ha varit en ordermottagare till att bli fullfjädrade säljare. Detta lärde mig att aldrig glömma kundperspektivet. Kunden är den som är grund till all verksamhet. Man kan aldrig i längden göra saker som kunderna inte vill ha och är beredda att betala för. Kundens behov måste styra.


ProficoN • Soldatvägen 7, 186 53 Vallentuna • Mobil: 076 - 225 75 40 • E-post: helene.karlsson@proficon.se • © 2011 BILDBITEN